Στεφάνη (ή αλλιώς θήκη) του δοντιού είναι ένα εργαστηριακά κατασκευασμένο δόντι που καλύπτει ολικά (360ο) ένα φυσικό δόντι. (Αν αφορά σε μεγαλύτερη έκταση, τότε ονομάζεται γέφυρα!) .

Ενδείξεις: ανασχηματισμός χαμόγελου για αισθητικούς λόγους, ανασχηματισμός χαμόγελου για λειτουργικούς λόγους, αλλαγή χρώματος, σχήματος κλπ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *