«Βίδες» τιτανίου που τοποθετούνται χειρουργικά στο κόκκαλο των γνάθων και αντικαθιστούν τις ρίζες χαμένων δοντιών (ένα ή και περισσοτερα σε πλήθος). Στηρίζουν ένα μεμονωμένο δόντι, μια γέφυρα δοντιών ή ακόμα και οδοντοστοιχίες.

Η θεραπεία αποτελείται από τρία βασικά στάδια:

  1. Το Ψηφιακό Στάδιο – Διάγνωση, Ψηφιακός Σχεδιασμός θέσης και τοποθέτησης, Χειρουργική Προετοιμασία Στόματος – εδώ μπορεί να κριθεί απαραίτητη η τοποθέτηση κάποιου οστικού μοσχεύματος για την καλύτερη σταθεροποίηση του εμφυτεύματος στο κόκκαλο ή ακόμα και ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου στην άνω γνάθο για τον ίδιο λόγο.
  2. Το Χειρουργικό – Τοποθέτηση Εμφυτεύματος στο κόκκαλο
  3. Το Αποκαταστατικό – Αποκάλυψη Εμφυτεύματος μετά την διαπίστωση της οστεοενσωμάτωσής του και τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *