Πρόκειται για την αποκατάσταση της μορφολογίας καθώς και της αισθητικής και μασητικής ικανότητας του ασθενή η οποία έχει αλλοιωθεί κυρίως λόγω τερηδόνας ή κάποιου τραύματος.

Το σφράγισμα είναι από πολυμερές υλικό και γίνεται απευθείας από τον οδοντίατρο ενώ τα επένθετα και υπερένθετα είναι μεγαλύτερης έκτασης και είναι εργαστηριακά, από κεραμικά ή πολυμερή υλικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *