Αφορά στην καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης του ασθενούς με μέσα τελευταίας τεχνολογίας, στη μελέτη και στον ψηφιακό σχεδιασμό νέου χαμόγελου για τον ασθενή προτού γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο στόμα του. Βοηθά στην λήψη απόφασης από τον ασθενή για την έναρξη της θεραπείας του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *