Αφαίρεση δοντιών ολοκληρωτικά χαλασμένων, σπασμένων, εγκλείστων, ημιεγκλείστων.